Blogowanie.xyz
Blogowanie od A do Z
Właśnie czytasz

Czy bloga trzeba rejestrować?

Czy bloga trzeba rejestrować?

Opublikowano

Wyobraź sobie, że któregoś pięknego dnia Policja puka do Twoich drzwi i pyta Cię, czy przypadkiem nie prowadzisz bloga. Gdy odpowiesz twierdząco, bo przecież właśnie Twój blog blog ma milionową odsłonę, a ty w tym momencie masz szampana w ręku by to świętować, to przemiły, choć bardzo zasadniczy Pan policjant wręczy Ci zamiast prezentu wezwanie do sądu – Twój blog nie został zarejestrowany przed sądem jako prasa.

Czy jest obowiązek rejestrowania bloga?

Gdyby ślepo podążać za literą prawa, to każdy blog powinien być zarejestrowany jako tytuł prasowy, a każdy bloger stałby się redaktorem naczelnym swojego bloga. Wynika to wprost z Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

Art. 7 § 2. W rozumieniu ustawy:
1) prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską, (…)

Art. 8. 1. Wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, samorządowa i inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy.

W myśl tych przepisów, nasz blog może być prasą. Problem w tym, że te przepisy pochodzą z 1984 roku, gdzie o internecie nikt nie słyszał, a w dokumencie wciąż jest mowa o Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nie mniej jednak te przepisy obowiązują i chyba nie prędko zostaną zmienione. Tymczasem my mamy rok 2017 i dylemat, czy trzeba bloga rejestrować. Zwłaszcza, że za brak rejestracji tytułu prasowego grozi kara do 5 000 PLN, a sama rejestracja to koszt około 40 PLN.

Oczywiście nie jestem prawnikiem i informacje tutaj zawarte nie mogą zostać uznane za poradę prawną, ale mogą pomóc Wam zdecydować, czy rejestrować bloga czy nie – ta decyzja jest jednak Waszą decyzją.

Odpowiedź na to pytanie wydaje się więc prosta. Według prawa nasz blog wymaga rejestracji jako tytuł prasowy, a po takiej rejestracji stajecie się nie jako dziennikarzami. Ręka w górę, kto uważa się za dziennikarza, redaktora naczelnego lub wydawcę czasopisma. Chętnych nie widzę, więc nikomu z Was nie przyszło do głowy by cokolwiek rejestrować. A czy ktokolwiek w życiu, drodzy blogerzy, nazwał Was dziennikarzem? No nie! Głównym warunkiem uznania bloga za prasę jest cel, jaki realizuje dana strona internetowa, czy blog – czyli z podstawowym zadaniem prasy, jakim jest rozpowszechnianie informacji (faktów) kierowanych do ogółu. Blogi zazwyczaj wyrażają prywatną opinię autora.

Skąd więc zamieszanie?

Zamieszanie wynika z wyroków sądowych. Co jakiś czas ktoś podaje jakiegoś blogera do sądu. Zazwyczaj o zniesławienie. Wtedy podnoszony jest argument o braku rejestracji bloga jako tytułu prasowego i sąd chcąc, nie chcąc, musi się do tego odnieść, bo dziennikarzowi który zniesławia publicznie grozi już odpowiedzialność karna! Dopóki więc działamy zgodnie z prawem i piszemy prawdę, to nikt nawet nie zapyta o naszego bloga. A nawet wtedy, gdy jednak staniemy przed sądem, to nie ma pewności, że sąd przychyli się do zarzutu, że nasz blog to jednak prasa, bo sędziowie też czytają blogi i wyczuwają zapewne tę subtelną różnicę. Dlatego nawet jeżeli uznano czyjś blog za prasę, to albo odstąpiono od wykonania kary, albo całkowicie uniewinniono od tego zarzutu.

Jeden z przypadków, w którym strona internetowa powinna być uznana za prasę, to przypadek internetowych wersji „klasycznych” dzienników, czy czasopism i tych wszystkich, którzy aspirują do tego, by prowadzić tytuł prasowy, założyć redakcję, a siebie nazywać dziennikarzem. W pozostałych 99,9% przypadków nikt nigdy bloga nie rejestrował jako prasę i nie będzie i zapewne sąd odmówi też takiej rejestracji wskazując, że są niespełnione przesłanki formalne.

Rejestrować czy nie rejestrować? Oto jest pytanie!

Prowadzę bloga, a właściwie to już dwa blogi i nawet przez myśl mi nie przeszło je rejestrować. Przecież gdybym nie miał własnej domeny i hostingu, a publikowałbym tylko na Facebooku, to przecież żaden sąd w Polsce nie zarejestruje mi strony na Facebooku jako tytułu prasowego! Ja na pewno nie jestem i nigdy nie będę aspirował do miana dziennikarza, a na moich blogach nie informuję o faktach, tylko wyrażam opinię. Nie sądzę też, bym kiedykolwiek kogoś obraził i naraził się na proces sądowy, bo staram się zarówno w życiu prywatnym zawodowym, jak i internetowym przestrzegać prawa. Jednym zdaniem więc podsumuję: Bloga osobistego się nie rejestruje. Kropka!

P.S. Ponieważ zagadnienia prawne są trudne, a wiele z nich dotyka bezpośrednio blogerów, to dobrze czasem zapytać prawnika, a najlepiej takiego, który sam jest blogerem. Polecam więc blog prakreacja.pl

Made with   | Motyw: RWP Start by Bartek - napisałem sobie sam. Copyright © 2014-2024. All right reserved.